Informatiebrief Corona

Informatiebrief Corona namens
Verloskundig samenwerkingsverband Harderwijk

Harderwijk, 8 mei 2020 

Beste zwangere/ kraamvrouw, 

Naar aanleiding van de versoepelingen die onze premier afgelopen woensdag heeft aangekondigd hebben de beroepsverenigingen uit de geboortezorg overleg gehad over wat er aan versoepelingen kan worden georganiseerd binnen de zorg die wij jullie geven.

Om deze versoepelingen te kunnen invoeren dienen wij ons aan de geldende adviezen te houden, dus indien mogelijk;

– 1,5 meter afstand houden;

– zwangeren en partners met klachten blijven thuis;

– het advies blijft om de contactmomenten beperken.

De afgelopen maanden hebben wij veel gevraagd van onze zwangeren en partners, daar zijn wij ons zeker van bewust. Het heeft echter wel geleid tot het kunnen blijven geven van de noodzakelijke verloskundige zorg. Er waren nauwelijks zieke collega’s en zwangeren, iets waar wij heel blij mee zijn. 

Omdat wij het belangrijk vinden dat wij deze zorg ook de komende maanden kunnen blijven geven heeft ons verloskundig samenwerkingsverband, de volgende versoepelingen afgesproken;

Controleschema:

Vroege echo rond 8 weken + partner

*Intakegesprek en voorlichting rond 9-10 weken 

Termijnecho rond 10-12 weken + partner

Controle rond 12/13 weken 

Controle rond 16/17 weken 

Indien gewenst, rond 19 weken  de 20-wekenecho (SEO) + partner bij een echocentrum

*Controle rond 23/24 weken 

Controle rond 27/28 weken

Controle rond 32/33 weken

Echo rond 35 weken + partner 

Controle 36 weken voor bevallingsinformatie en bespreking geboorteplan + partner

Controle rond 38 weken

Controle rond 39 weken

Controle rond 40 weken

Controle rond 41 weken

* Mocht je deze controle toch liever telefonisch hebben en is dat medisch gezien ook mogelijk, geef dat dan bij ons aan. 

Dus: 

 • Vanaf maandag 11 mei worden de controles gepland volgens het bovenstaande controleschema, waarbij de vraag wel blijft, kom alleen. Partners zijn vooralsnog niet toegestaan bij de zwangerschapscontroles, dit in verband met beperkte ruimte en om toestroom zo klein mogelijk te houden. 
 • Er mogen ook geen kinderen, andere familieleden of vrienden mee ivm beperkte ruimte.
 • Bij de echo’s op de praktijken en in het echocentrum mogen partners WEL weer mee. Ook bij de SEO. Maar ook hier geldt dat kinderen niet toegestaan zijn.
 • Bij de afspraak van 36 weken waarbij we de informatie en belinstructies over de bevalling geven, mag de partner wel aanwezig zijn.
  • Tijdens de thuisbevalling en bevalling in het geboortehuis mogen naast de verloskundige en de kraamverzorgende eventueel een student aanwezig zijn en naast de partner 1 persoon extra (b.v. een moeder/vriendin).
  • In de kraamperiode worden er twee fysieke kraambedcontroles gepland, de overige controles worden telefonisch gedaan, mits medisch mogelijk. 
 • Het ontvangen van bezoek tijdens de kraamzorgperiode is nog niet toegestaan, mocht dit wel gebeuren dan is het mogelijk dat de kraamverzorgende weggaat.
 • De nacontroles mogen ook weer op de praktijk plaatsvinden ipv telefonisch.
 • Spiralen mogen weer geplaatst gaan worden.
 • Kinderwensspreekuur is ook weer mogelijk.

Let op!

In de praktijkruimte hebben we ook wat wijzigingen gemaakt. 

 • Bij binnenkomst graag de handen direct desinfecteren. De desinfectans staat rechts op de tafel als je binnenkomt. 
 • Er zijn 2 mogelijkheden om (samen) plaats te nemen in de wachtruimte (2 zitplaatsen naast elkaar op de bank of op de stoelen), houd hierbij rekening met de afstand van 1,5 meter mocht je met anderen in de wachtruimte zitten. 
 • De praktijk verlaat je via de achteruitgang. 
 • En nogmaals nadrukkelijk de vraag om voorafgaand aan de afspraak met ons te bellen als er klachten zijn, zoals verkoudheid, benauwdheid en of koorts. 

De mogelijkheden in het St Jansdal zijn wezenlijk anders dan binnen een verloskundigenpraktijk. Zij zijn bezig met het opschalen van de medisch noodzakelijke zorg, dit betekent dat afspraken binnen verloskundigenpraktijken kunnen afwijken van afspraken binnen het ziekenhuis. Voor nu betekent dit dat het ziekenhuis nog niet kan versoepelen. Wij vragen hiervoor jullie begrip. Bij iedere zwangere kunnen er andere afwegingen worden gemaakt! 

Als je Corona klachten hebt of positief op Corona getest wordt verwachten we van je dat je ons dat zo snel mogelijk mededeelt. In principe ziek je dit thuis uit en proberen we alle consulten uit te stellen tot je geen klachten meer hebt. De onderzoeken tot nu toe wijzen er nog steeds op dat Corona in de zwangerschap niet anders verloopt dan buiten de zwangerschap en de risico’s voor de baby blijken tot nu toe miniem. Mocht een controle thuis nodig zijn, of ga je bevallen en je bent verdacht of positief getest, dan zullen wij zorgen voor alle noodzakelijke beschermingsmiddelen en geheel beschermd jouw bevalling begeleiden. 

Met deze versoepelingen hopen wij tegemoet te komen aan de wens die leeft. Deze bijzondere periode in jullie leven beleef je het liefste samen. Wanneer de komende weken blijkt dat er door deze versoepelingen meer besmettingen zijn, zijn wij genoodzaakt de zorg weer te minimaliseren. Wij vragen dan ook aan jullie om bewust om te gaan met de ruimte die er nu is. Pas de hygiënemaatregelen toe en kom zo veel mogelijk alleen!  

Dank voor jullie medewerking en begrip! 

Vriendelijke groet, 

Circe, Ellen, Esther en Merel, verloskundigen van Verloskundigenpraktijk ‘De 9 Maanden’

En 

Namens het hele team van verloskundigen, echoscopisten, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en gynaecologen.

Verloskundig samenwerkingsverband Harderwijk, www.zorgdiebevalt.nl