Missie en visie2018-03-19T11:54:02+00:00

Missie en Visie

Missie & Visie

Om scherp te blijven en nieuwe doelen te verwezenlijken hebben wij een missie en een visie opgesteld. Jaarlijks bekijken wij wat we hebben bereikt en wat we nog willen bereiken of willen veranderen. Ook houden we cliënten enquêtes en evalueren onze zorg  mondeling. Tevens zijn wij lid van coöperatie VNVEO. Om samen met andere partijen aan de kwaliteit van de Veluwse verloskunde te blijven werken.

Klik op een onderwerp en lees over onze kijk op verloskunde

Missie
Visie
Werkwijze