ECHO

Echo

De echo is een leuk en spannend onderdeel tijdens de zwangerschap. Wanneer je je bij ons aanmeldt zullen we na het noteren van enkele algemene gegevens, samen met jou de zwangerschapsduur berekenen. Dit gebeurt aan de hand van de eerste dag laatste menstruatie en het verloop van je laatste 3 menstruatiecycli. Vervolgens plannen we dan een vroege echo rond je 7e zwangerschapsweek en een termijnecho rond de 11e week.
Tijdens deze afspraak wordt bekeken of het embryo zich in de baarmoeder heeft genesteld, of het hartje klopt en de lengte van het embryo wordt opgemeten. Tijdens de eerste 16 weken van de zwangerschap groeien alle embryo’s gelijk en kan dus exact worden bepaald hoeveel weken en dagen je zwanger bent. Bovendien wordt bekeken of er sprake is van een eenling of meerling zwangerschap.

Echo-Harderwijk-1-800px

Soms kan de zwangerschapsduur na de 1ste echo nog niet precies worden bepaald. Gelukkig heb je dan nog een echo gepland staan zodat je snel meer duidelijkheid krijgt. Let op: de echo wordt inwendig gemaakt voor de beste beeldvorming!

Houd er bovendien een klein beetje rekening mee dat je bij deze echo’s soms ook slecht nieuws kan krijgen. Het is namelijk ook mogelijk dat er geen vruchtje zichtbaar is of wel een vruchtje maar geen hartactie (meer). Voor meer informatie hierover kan je kijken op de pagina zwangerschap.

Later in de zwangerschap is het ook mogelijk om bij ons een geslachtsbepalende echo te laten maken. Dit is geen medisch noodzakelijke echo, dus hier zijn kosten aan verbonden. Dit geldt ook voor andere extra echo’s op jouw verzoek zonder medische noodzaak.

De kosten hiervoor zijn €55, en bij een tweeling €75 (ivm extra tijd). We vragen je te betalen per pin.

Nog weer iets later kan je bij ons een 20-weken SEO laten uitvoeren. Deze echo heeft als doel, het opsporen van afwijkingen bij jullie kindje. Meer informatie hierover lees je hier.
Een andere reden voor een echo is een extra groeicontrole van de foetus. Als we tijdens ons uitwendig onderzoek van je buik merken dat je kindje wat weinig gegroeid is of juist heel snel groeit, kunnen we een echo inplannen om meer te weten te komen over de grootte van je kindje.

Soms valt het ons ook op dat er veel of weinig vruchtwater is, ook dit is een reden voor een echo. En natuurlijk als we niet goed voelen hoe je kindje ligt bij 34-36 weken zwangerschap. Al deze echo’s vinden bij ons in de praktijk plaats. Echo’s geven ons in zo een geval dan net even wat meer informatie om een juist beleid te kunnen voeren.

Dit beleid kan inhouden dat we overleggen met of doorsturen naar de gynaecoloog. Dit doen we als de groei van de foetus, hoeveelheid vruchtwater of ligging afwijkt van de normale marges.

Heb je zelf twijfels over de groei van je buik (bijvoorbeeld doordat je opmerkingen krijgt uit je omgeving) of over de ligging van je kind of was je vorige kindje erg klein of groot, laat ons dit weten dan overleggen we met jou hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN
De echoscopistes zijn zeer begaan met de gezondheid van het ongeboren kind, echter garanties over de gezondheid zijn met een echo niet te geven. De kwaliteit van het echo onderzoek kan verschillen door een groot aantal factoren. Dit is onder andere de hoeveelheid vruchtwater, de ligging van het kind, de beweeglijkheid van het kind, en de lichaamsbouw. Zelfs indien het echo-onderzoek een goede uitslag heeft opgeleverd, bestaat de kans dat het kind tóch een (ernstige) afwijking heeft.

Verloskundigenpraktijk De 9 Maanden kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het missen of niet geven van een diagnose of toegebrachte schade en/of letsel aan cliënten en derden. Voorafgaand aan een prenatale screenings echo krijgt de cliënt een toestemmingsformulier uitgereikt door de verloskundige, welke ondertekend overhandigd moet worden aan de echoscopiste.

Er wordt gekozen om de echografie beelden op USB-stick te laten opnemen. Wij gebruiken uitsluitend onze eigen USB-sticks en apparatuur. Je ontvangt van De 9 Maanden een USB-stick bij de termijnecho. Deze dien je mee te nemen naar elke volgende echo afspraak. Mocht je de USB-stick zijn vergeten en graag de beelden op een USB-stick willen hebben, dan kan je deze bij ons verkrijgen voor 5 euro. Het is cliënten en derden niet toegestaan om foto- en/of video-opnamen te maken tijdens het echo onderzoek, en/of deze zonder schriftelijke toestemming te gebruiken.
Bij technisch gebrek van de apparatuur zal binnen 1 week een nieuwe afspraak worden gemaakt voor een nieuw consult. Indien de cliënte een overeengekomen consult annuleert, minder dan 24 uur vooraf en zonder dringende reden, worden er kosten in rekening gebracht.

PRETECHO’S
Een pretecho is geen medische echo en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het doel van de echo op verzoek is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen bij de moeder of het kind. Derhalve kan men De 9 Maanden of de individuele echoscopisten op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen omtrent achteraf gebleken afwijkingen. Wanneer de echoscopiste bij toeval een afwijking ziet of vermoedt, zal zij de cliënt en diens verloskundige of arts hierover inlichten. Indien de cliënt van het bestaan van (vermoedens op) afwijkingen op de hoogte is, verzoeken wij om dit vóór aanvang van de echo te melden bij de echoscopiste.

Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling. De volledige medische verantwoordelijkheid voor de zwangerschap blijft dan ook berusten bij de behandelend verloskundige en/of arts. Dat betekent dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. 

Bij het doen van een geslachtsbepaling kan de echoscopiste geen 100% uitsluitsel geven. De 9 Maanden en haar echoscopistes zijn niet verantwoordelijk voor een eventuele onjuiste beoordeling van het geslacht; derhalve wordt geen aansprakelijkheid dienaangaande aanvaard.
Vanaf 32 weken zal een pretecho geheel op eigen verzoek/risico uitgevoerd worden zonder garantie op goed beeldmateriaal. Er zal ook geen herhaling plaatsvinden.

Betaling geschiedt per pin of contante betaling na afloop van de pretecho.

GEBRUIK VAN GEGEVENS
Binnen De 9 Maanden wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van cliënten. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij cliënten voor het goed uitvoeren van de voorkomende werkzaamheden en (wettelijke) zorgtaken. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat De 9 Maanden zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. De 9 Maanden hecht een groot belang aan de privacy van haar cliënten en betracht daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de persoonsgegevens te verwerken. De 9 Maanden verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De 9 Maanden is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen De 9 Maanden bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In geval van medische screeningsonderzoeken worden gegevens met Peridos gedeeld, ons landelijk kwaliteitsorgaan en toezichthouder. Zie ook onze privacybeleid op https://www.de9maanden.nl/privacybeleid/