Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Verloskundigenpraktijk De 9 Maanden niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Verloskundigenpraktijk De 9 Maanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Zowel de inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan als ook de programmatuur zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze rechten berusten enkel en alleen bij Verloskundigenpraktijk De 9 Maanden. Zonder schriftelijke toestemming van Verloskundigenpraktijk De 9 Maanden is het een ieder verboden om onderdelen van deze website te kopiëren dan wel te publiceren of te gebruiken.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Verloskundigenpraktijk De 9 Maanden geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.